regulamin

WŁAŚCICIEL

sklep prowadzony jest przez:
MDDESIGN Projektowanie wnętrz Maria Dyduch
Chrząstowice 83, 32-340 Wolbrom


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom
w dniu 25.09.2009 r. pod nr 4089
NIP 6371988701
REGON 121025443

numer konta:
78 2490 0005 0000 4500 5919 8656

OFERTA

Produkty prezentowane w sklepie to rękodzieło artystyczne. W ofercie mogą znajdować się również przedmioty nie wykonywane ręcznie produkowane są seryjnie.

Istnieje możliwość wykonania specjalnego zamówienia z galerii http://dyduch.eu/piwigo/index.php?/categories/flat


CENY

Ceny prezentowanych towarów są podane w złotych polskich i są cenami brutto
tzn. zawierają podatek od towarów i usług VAT (22%).

UMOWA

Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedającym, czyli dyduch.eu
a Kupującym. Odbywa się to poprzez wypełnienie i złożenie formularza zamówienia.

Możliwe jest też złożenie zamówienia telefonicznie pod nr tel. 507138207

KOSZTY, TERMINY I SPOSÓB WYSYŁKI

Przy zamawianiu kilku artykułów KOSZT WYSYŁKI jest JEDNORAZOWY. Koszty wysyłki zamówienia pokrywa Kupujący. Do ceny brutto towarów należy doliczyć koszty przesyłki.
Zamówienia wysyłane są maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Dyduch.eu, od poniedziałku do piątku za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem /paczką poleconym priorytetowym), gdy dany produkt dostępny jest w magazynie. Istnieje ewentualność wydłużenia terminu wysyłki - produkt własnie został wykupiony lub realizowane jest specjalne zamówienie. Dyduch.eu zobowiązuje się do powiadomienia o tej sytuacji Kupującego i wyznaczenia terminu realizacji.


Cennik:

0 zł - 100zł

powyżej 100 zł

10.00 zł

0.00 zł


Istnieje możliwość wysłania paczki za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

Koszt przesyłki 16 zł.

Dyduch.eu zastrzega sobie prawo narzucenia innej kwoty za koszt przesyłki, zależnej od wielkości zamówienia, o czym zobowiązany jest powiadomić Kupującego.


Dyduch.eu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczeniu przesyłki wynikłe z winy doręczyciela, ani odpowiedzialności za nie dostarczenie przesyłki w przypadku, gdy dane adresowe podane przez Kupującego są błędne lub niepełne. Ponowne wysłanie zamówienia po otrzymaniu zwrotu przesyłki, jest możliwe po dokonaniu powtórnej wpłaty za wysyłkę oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo tyczy się przypadku, gdy Kupujący nie odbierze w terminie przesyłki i zostanie ona odesłana.


FORMY I TERMIN PŁATNOŚCI

Jedyną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy.

W przypadku braku otrzymania wpłaty w ciągu
7 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane.

FAKTURY

Do każdego na życzenie Kupującego może zostać wystawiona faktura VAT.
Aby otrzymać fakturę należy w polu ‘KOMENTARZE’ podać poprawne dane wraz z numerem NIP. Data wystawienia faktury jest datą zaksięgowania wpłaty na koncie Dyduch.eu. Za dosłanie faktury do już zrealizowanego zamówienia bądź za wystawienie jej duplikatu czy korekty pobierana jest opłata transportowa 6 zł brutto.

ZWROTY

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie Dyduch.eu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania zamówienia. Jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy, która uważana jest za niezawartą. Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany towar, zabezpieczony przed uszkodzeniem, na adres:

MDDESIGN, Maria Dyduch, Chrząstowice 83, 32-340 Wolbrom

Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar jest kompletny, nie uszkodzony i nie był używany. Kupujący powinien zwrócić towar niezwłocznie, maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia chęci zwrotu i rozwiązania umowy. Jeśli do zamówienia była wystawiona faktura, towar należy odesłać razem z nią. Po otrzymaniu zwrotu Dyduch.eu gwarantuje zwrot wartości zamówienia w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówienie indywidualne.

Zwrócony towar można zamienić także na inny, będący w naszej ofercie - w zależności od wybranego produktu, Kupującemu zostanie zwrócona nadpłata lub pobrana brakująca suma.

REKLAMACJE

Wada lub niezgodność towaru z zamówieniem

W przypadku kiedy Kupujący po otrzymaniu towaru stwierdzi w nim wady lub niezgodność towaru z zamówieniem, ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 10 dni od daty otrzymania zamówienia. Należy zamieścić dokładny opis wady. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich zgłoszenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, Kupujący musi przesłać zwracany towar, zabezpieczony przed uszkodzeniem, na adres:

MDDESIGN, Maria Dyduch, Chrząstowice 83, 32-340 Wolbrom.

Rzeczywiste kolory przedmiotów mogą odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach, w związku z czym reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.

Produkt uszkodzony w transporcie

Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, śladów otwierania. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej Protokołu Reklamacji. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone
w momencie ich odbioru.


Brak przesyłki

W przypadku nie otrzymania przesyłki Kupujący musi zgłosić ten fakt telefonicznie (nr 507138207).
Doręczyciel rozpatruje reklamację zgodnie ze swoimi procedurami. Po potwierdzeniu zaginięcia przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Kupującemu zwracana jest płatność dokonana za zamówienie (koszty towaru + koszty przesyłki). Termin rozpatrzenia zaginięcia przesyłki zależy od regulaminu doręczyciela, wynosi od 2 tygodni do miesiąca.

INNE INFORMACJE

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Dyduch.eu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich
na stronie Dyduch.eu w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Dyduch.eu, według przepisów prawa polskiego. Wszystkie materiały prezentowane na stronie należą do sklepu Dyduch.eu. Kolory przedmiotów prezentowanych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.